Zabytki w Warszawie

"W bryłę Zamku, w zasadniczym zrębie wczesnobarokową, wtopione są wcześniejsze, gotyckie budowle - Wieża Wielka i Dwór Wielki wzniesione dla książąt mazowieckich na ich własną siedzibę i miejsce obradowania sejmu. Tu zmarli w sile wieku ostatni przedstawiciele mazowieckich Piastów - Stanisław i Janusz III. O ich otrucie oskarżana była przez szlachtę włoska żona Zygmunta Starego, Bona Sforza. Księstwo Mazowieckie, dotychczas lenno Korony, gdy zabrakło piastowskich dziedziców przyłączone zostało do Polski..."

Będzie to strona o zabytkach Warszawy. Zapraszamy!

z a b y t k i
-  STARE MIASTO (Mury Obronne, Rynek Staromiejski, Ulice, Plac Zamkowy, Pomniki, Kościoły)
-  TRAKT KRÓLEWSKI (Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie)
- Straty Warszawy po 1945 r.

w k r ó t c e :
-  N O W E    M I A S T O
-  inne dzielnice

- SPOŁECZNY PROJEKT REWALORYZACJI ULICY ZĄBKOWSKIEJ (opis)
- Monopol Warszawski - Zespół Historyczno-Promocyjny (strona własna Monopolu)


polecamy Ilustrowany Atlas Dawnej Warszawy
(224 strony, 20 map, 134 pocztówki z opisami)

Z prasy:

- Targowa i Dworzec Wschodni (GW-Stołeczna, 2.07.2001)
- Bój o BUW (GW-Stołeczna, 19.05.2001)
- Zabytkowe wnętrza starego gmachu BUW do rozbiórki (GW-Dom, 18.04.2001)
- Nowy pasaż w centrum Warszawy (GW-Stołeczna, 4.04.2001)
- Nowe szaty starej Biblioteki UW (Rzeczpospolita, 2.04.2001)
- Zwroty dzieł sztuki z muzeów (GW-Stołeczna, 21.03.2001)e-mail